Dr Artur Broma - przydatne informacje.

Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Metamorfosis Praktyka Lekarska Artur Broma spółka jawna poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych.

Beneficjent: Metamorfosis Praktyka Lekarska Artur Broma spółka jawna.

Priorytet: PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Działanie: 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.

Wartość projektu: 1 295 876,25 PLN.

Wysokość dofinansowania UE: 588 146,90 PLN.

Termin realizacji projektu: 02.01.2012 – 30.04.2014.

Centrum Medyczne METAMORFOSIS realizuje projekt pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy Metamorfosis Praktyka Lekarska Artur Broma spółka jawna poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych". Projekt otrzymał dofinansowanie z działania 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Projekt zakłada zakup nowych, innowacyjnych urządzeń medycznych oraz dywersyfikacje usług z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Założeniem projektu jest zwiększenie precyzji i podniesienie jakości wykonywanych zabiegów oraz zmniejszenie inwazyjności zabiegów poprzez zastosowanie najnowszych bezpieczniejszych technologii. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, zmniejszenie odczuwania bólu w czasie i po zabiegu. Skróci się czas zabiegów i konieczny czas pobytu pacjenta w placówce, co będzie skutkowało szybszym powrotem pacjentów do zdrowia a co za tym idzie do normalnego życia i pracy. Zakup nowych urządzeń pozwoli na szerokie zaspokojenie potrzeb klienta i skorzystanie w ramach jednej placówki z szerokiego wachlarza usług medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia umożliwiające zrealizowanie powyższych założeń. Wszystkie zakupione w ramach projektu urządzenia zostaną umieszczone w siedzibie Centrum Medycznego METAMORFOSIS w Warszawie.

1. REACTION – urządzenie do nieinwazyjnego liftingu ciała i twarzy.

Jest to nieinwazyjny aparat przeznaczony do zabiegów liftingu całego ciała, a także zabiegów modelowania sylwetki z wykorzystaniem unikatowego połączenia niezwykle nowoczesnej technologii prądowej – radiofrekwencji bipolarnej oraz terapii vacum w jednej głowicy, działających niezależnie lub symultanicznie.

Urządzenie pozwala na zastosowanie skutecznych i nieinwazyjnych a wobec tego najbezpieczniejszych dla pacjenta zabiegów liftingujących, wyszczuplających, ujędrniających, antycellulitowych, drenujących i detoksykujących ciało. Urządzenie to daje możliwość terapii pacjentów, którzy nie wymagają jeszcze leczenia operacyjnego lub ich stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie leczenia bardziej inwazyjnego. Urządzenie to może być wykorzystywane także przed zabiegiem w celu ograniczenia ilości tłuszczu i dzięki temu potem do ograniczenia zakresu przeprowadzanego zabiegu co zwiększa efektywność i bezpieczeństwo zabiegu. Z drugiej strony urządzenie to może być wykorzystywane także po zabiegu w celach rehabilitacyjnych np. w celu napinania skóry po dużych zabiegach odsysania.

Urządzenie wykorzystuje nowatorskie połączenia radiofrekwencji z terapią vacum, z możliwością wykonywania samodzielnie zabiegów radiofrekwencji, samodzielnie zabiegów vacum, a także symultanicznie radiofrekwencji na zassanym fałdzie skórnym, dzięki czemu uzyskujemy efekt przenikania fali na wskroś przez tkankę tłuszczową. Zastosowanie opatentowanej technologii CORE (Channeled Optima RF Energy): polegające na zastosowaniu zróżnicowanych impulsów prądowych, docierających do trzech różnych poziomów skóry (1,8 Hz, 0,8 Hz, 2,4 Hz) a także wielokrotnego modułu impulsu prądowego symultanicznie osiągającego wszystkie 3 głębokości działania zabiegowego – Muliti-RF dla zoptymalizowania efektu.

Urządzenie daje możliwość zastosowania wyjątkowej koncepcji działania częstotliwością RF poprzez fałd skórny. Płytki bipolarne RF umieszczone są we wnętrzu głowicy vacum, dzięki czemu działają skutecznie w kierunku odchudzania i redukcji cellulitu bezpośrednio na tkance tłuszczowej z obu stron fałdu skórnego, bez konieczności zastosowania częstotliwości monopolarnej, która w innych aparatach jest dedykowana do zabiegów antycellulitowych, ale jest szkodliwa dla zdrowia, gdyż impuls prądowy przechodzi przez całe ciało od miejsca pracy elektrodą czynną do miejsca przymocowania elektrody biernej na stałe.

Działanie ciepła fali o częstotliwości radiowej na komórki tłuszczowe powoduje wzmocnienie skóry, poprzez intensywne pobudzenie fibroblastów w skórze do produkcji kolagenu i elastyny, ścianki komórkowe zostają wzmocnione i dzięki temu są bardziej odporne na napór komórek tłuszczowych, a stymulacja lipolizy zmniejsza ilość komórek cellulitu, w tym samym czasie przyspieszając cyrkulację krwi w miejscu poddawanym zabiegowi. Zastosowanie chłodzenia w głowicy na twarz w celu zapewnienia optymalnej skuteczności (maksymalnie wysoko dobrane parametry) przy usunięciu dyskomfortu klienta. Reaction spełnia wszystkie unijne wymagania dotyczące certyfikatów zgodności.

2. System Laserowy CO2RE i Cryo 6 Derma Cooler.

System Laserowy CO2RE do zabiegów odmładzania skóry.

Jest to elastyczny system oferujący: zabiegi frakcyjne, dermabrazję laserową i usuwanie zmian skórnych.

Laserowa technologia frakcyjna jest najnowszym osiągnięciem techniki laserowej stosowanej w medycynie estetycznej. Efektem działania jest odmłodzenie skóry, wygładzenie zmarszczek, likwidowanie blizn, rozstępów, rozszerzonych porów, przebarwień. Laser frakcyjny może być stosowany na dowolnej części ciała, gdzie potrzebne jest wygładzenie i odmłodzenie skóry - twarz, szyja, dekolt, ramiona, brzuch, pośladki.

Zastosowanie unikatowych rozwiązań i najnowocześniejszej technologii laser frakcyjny CO2 jest nieporównywalny z żadną z innych dostępnych metod w medycynie estetycznej oraz dermochirurgii.

Zalety stosowania lasera CO2:

Zastosowania lasera CO2RE w chirurgii plastycznej:

Dzięki Technologii DLPGTM (Digital Laser Pulse GeneratorTM) wykorzystanej w laserze CO2RE posiada om zalety niedostępne w laserach CO2 wykorzystujących klasyczne skanery laserowe. DLPGTM potrafi w trakcie skanowania zmieniać energie impulsu i czas naświetlania, w koordynacji z efektem klinicznym wymaganym dla danego punktu w naświetlanym obszarze. Czas naświetlania tkanki i głębokość uszkodzenia zmienia się w trakcie skanowania w sposób ciągły, setki razy na sekundę.
Dzięki technologii DSISTM (Digital Servo Inboard Scanner™) zastosowany skaner jest nadzwyczaj szybki, elastyczny i niezawodny. Umożliwia wykonanie skomplikowanego stanu w ciągu ułamka sekundy. Dzięki umieszczeniu modułu optycznego skanera wewnątrz obudowy lasera oraz cyfrowej synchronizacji z generatorem impulsów lasera, DSISTM umożliwia uzyskanie efektów tkankowych o różnym kształcie i o różnej głębokości, w ramach tego samego skanu, z dużą dokładnością.

Kompaktowy aparat do krioterapii nowej generacji Cryo 6 Derma Cooler.

Cryo 6 Derma Cooler generuje zimno w układzie chłodniczym bez butli z gazem. Aparat może być używany do chłodzenia skóry przy laserach dermatologicznych. Cryo 6 Derma Cooler jest aparatem przeznaczonym do terapii zimnym powietrzem w lecznictwie przy chłodzeniu skóry w celu ukojenia bólu. Zapobiega powstaniu termicznego uszkodzenia skóry w skóry podczas zabiegów dermatologicznych z wykorzystaniem laserów wysokoenergetycznych.

3. VECTRA XT - urządzenie do obrazowania wyników operacji w systemie 3D.

VECTRA XT to urządzenie przeznaczone do dokładnego obrazowania kształtu, konturu oraz kolorytu wybranych części ciała pacjenta. VECTRA XT daje możliwość uchwycenia anatomicznych kształtów pacjenta w technologii 3D, a następnie, za pomocą parametrów fotogrametrycznych, przedstawienia ich w postaci wysokiej rozdzielczości modelu 3D na ekranie komputera. Urządzenie VECTRA XT do obrazowania wyników operacji w systemie 3D.

Zalety systemu VECTRA XT:

4. Generator radiochirurgiczny Surgitron Dual S5

Generator radiochirurgiczny Surgitron Dual S5 wyznacza nowe standardy techniki operacyjnej przy zastosowaniu nowych technologii. Generator radiochirurgiczny Surgitron Dual S5 amerykańskiej firmy Ellman to aparat wykorzystujący technologię fal radiowych do cięcia, resekowania, koagulowania tkanek miękkich nie emitując przy tym energii cieplnej o wysokiej temperaturze, jak w przypadku elektrokoagulacji, noży laserowych czy argonowych. Dzięki temu nie dochodzi do trudnej do skontrolowania brzeżnej martwicy wokół koagulowanych/resekowanych tkanek, a co za tym idzie, prawie całkowicie eliminuje się powikłania z nią związane. Znacznie częściej udaje się też zapobiec innym powikłaniom (obrzęk, zakażenie lub wstrząs pooperacyjny) wynikającym z nadmiernej utraty krwi.

Atraumatyczny efekt cięcia uzyskiwany bez stosowania nacisku i miażdżenia komórek tkanki powstaje w wyniku wykorzystania właściwości prądu o częstotliwości radiowej 4 MHz, co pozwala tkance na gojenie się bez powstawania włóknistej blizny.
Wskutek tego, czas zabiegu jest krótszy, krwawienie śródoperacyjne łatwiejsze do opanowania, gojenie rany i rehabilitacja pooperacyjne przebiegają szybciej. Sprzyja to znacznej ekonomizacji procesu operacji i rehabilitacji po niej.
Aparat posiada bardzo szerokie możliwości do wykorzystania w dużych operacjach, jak też w mniejszych zabiegach. Brak efektu spalenia tkanek eliminuje silny ból pooperacyjny oraz skraca czas rekonwalescencji. Obie te cechy są szczególnie istotne w przebiegu rehabilitacji pooperacyjnej.
Urządzenie pozwala na wykonanie bezpiecznych i niezwykle precyzyjnych zabiegów w obszarze szczególnie wrażliwych na manipulacje/uszkodzenia tkanek, czy dostępów operacyjnych np. podstawa czaszki. Radiochirurgia znajduje doskonałe zastosowanie w zabiegach oszczędzających nerw twarzowy.
Do głowicy aparatu dobrać można kilkaset różnych elektrod tnących/koagulujących, w zależności od miejsca, dostępu i rozległości zabiegu.
Radiochirurgia daje szczególną przewagę nad innymi standardowymi urządzeniami wykorzystywanymi do operacji przy:

Zabiegi przy użyciu Surgitron Dual RF wykonywane są z wystąpieniem mniejszego krwawienia, lepszego efektu kosmetycznego oraz lżejszego i krótszego bólu pooperacyjnego w porównaniu z zabiegami przy użyciu lasera, metod elektrochirurgicznych bądź skalpela.

5. N.I.L.® EVAsp® to innowacyjna liposukcja INFRADŹWIĘKOWA-NUTACYJNA N.I.L. (ang. Nutational Infrasonic Liposculpture) Nutacyjne Infradźwiękowe Rzeźbienie Tkanki Tłuszczowej i Ciała.

Technika ta różni się od poprzednich metod lipoplastyki tym, że zastosowane w niej cannule aktywowane są sprężonym powietrzem, dzięki czemu uzyskuje się NUTACYJNY RUCH 3-D. Ruch ten obejmuje wibrację, rotację i ruch prostoliniowy postępowo-zwrotny i zapewnia bardziej efektywne usuwanie tłuszczu niż inne techniki, nie uszkadzając przy tym innych tkanek nietłuszczowych. Pozwala na precyzyjne rzeźbienie ciała oraz mniejszą urazowość, co oznacza ograniczenie obrzęku, siniaków i dyskomfortu dla pacjenta. Zasysanie tłuszczu odbywa się równocześnie z jego emulgacją, co pozwala skrócić czas operacji.
Liposukcja infradźwiękowa utrudnia przewodzenie bodźców bólowych, ponieważ stymuluje nerwy, które nie przenoszą sygnałów bólu oraz powoduje wydzielanie przez organizm naturalnych endorfin. Zaleta ta pozwala lekarzowi na wykonanie liposukcji pod znieczuleniem miejscowym lub w sedacji i zmniejsza ból odczuwany przez pacjenta, w szczególności podczas stosowania znieczulenia tumescencyjnego.

Charakterystyka systemu N.I.L.® EVAsp®:

6. Stół ogólnochirurgiczny

Ogólnochirurgiczny stół Maquet Alphaclassic PRO gwarantuje wysoki komfort pracy dla chirurga i wygodę dla pacjenta. Dzięki zastosowaniu wyjątkowo grubych materacy zbudowanych z dwóch rodzajów pianki możliwe jest utrzymanie wysokiego komfortu pacjenta podczas zabiegu łącznie z utrzymaniem jego ciepłoty ciała. Dodatkowo – materace posiadają tzw. funkcję pamięci kształtu, która umożliwia lepszą stabilizację pacjenta podczas prowadzonego zabiegu. Cecha ta jest szczególnie ważna przy zabiegach chirurgii plastycznej gdzie każdy ruch ręki chirurga ma wpływ na końcowy efekt zabiegu i zadowolenie pacjenta. Oprócz tych cech Alphaclassic PRO charakteryzuje się wyjątkowo dużą wszechstronnością zabiegów jakie można na nim wykonywać. Dzieje się tak dzięki bogatemu wachlarzowi akcesoriów jakie można do niego przyłączyć by zwiększyć jego możliwości w zależności od rodzaju prowadzonego zabiegu. Mowa jest tutaj o różnych segmentach plecowych, podnóżkach, specjalistycznych podgłówkach (np. laryngologicznych) czy nawet płytach do zabiegów naczyniowych. Użyteczność stołu podnosi jego całkowita przezierność dla promieni RTG umożliwiająca zastosowanie podczas zabiegu mobilnych aparatów RTG. Alphaclassic PRO charakteryzuje się następującymi cechami podnoszącymi jego walory użytkowe:

7. Lampa chirurgiczna

Lampa chirurgiczna Volista to najnowszy zaawansowany model uznanego producenta wyposażenia sal operacyjnych niemieckiej firmy Maquet. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań technologicznych umożliwia prowadzenie każdego rodzaju zabiegu chirurgicznego w optymalnych warunkach dla chirurga.

Jej podstawowe cechy wpływające na powodzenie zabiegu a także komfort pracy operatora to:

8. Wyposażenie do diagnostyki otolaryngologicznej

Wyposażenie do diagnostyki otolaryngologicznej - ma celu na najlepsze rozpoznanie chorób związanych z laryngologią oraz lokalizację zmian zapalnych. Technika zabiegów endoskopowych polega na zastosowaniu układu optycznego zamkniętego w sztywnej metalowej rurze - endoskopu - podłączonego do systemu przewodzenia światła, który zapewnia nie tylko dobre oświetlenie, ale również powiększony obraz badanego miejsca.
Opatentowana przez firmę KARL STORZ technologia produkcji optyk endoskopowych wykorzystujących system soczewek wałeczkowych HOPKINS, zamiast konwencjonalnych płaskich, stanowiła przełom w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej i w chwili obecnej jest wyznacznikiem nowego standardu w obrazowaniu endoskopowym. Dzięki soczewkom wałeczkowatym zostały zredukowane przestrzenie powietrzne pomiędzy poszczególnymi soczewkami pozwalając na zmniejszenie średnicy zewnętrznej optyki. W optykach firmy KARL STORZ uzyskany został obraz o doskonałej jasności, kontraście, odwzorowaniu kolorów oraz szerszym kącie widzenia.
Założenia metody endoskopowej polegają na dokładnym usunięciu zmian w obrębie ujść zatok przynosowych (kompleks ujściowo-przewodowy) będących przyczyną zaburzeń wentylacji i drenażu zatok przynosowych. Dzięki zastosowaniu endoskopów optycznych możliwe jest precyzyjne usunięcie wszystkich zmian blokujących ujścia zatok przynosowych (m.in. polipów nosa), wytworzenie szerokiego połączenia pomiędzy jamą nosa i zatokami przynosowymi.

9. Endoskopowy tor wizyjny wysokiej rozdzielczości wraz z systemem archiwizacji.

Zastosowanie technologii endoskopowej Karl Storz pozwoli na poszerzenie zakresu usług oferowanych przez Centrum Medyczne o laryngologię estetyczną – leczenie chorób ucha, nosa, krtani, gardła, zatok.
Tor wizyjny prezentuje obraz z pola operacyjnego i działa w systemie HD. Umożliwia uzyskanie najwyższej jakości obrazu, który pozwala lekarzowi na dokładny wgląd w operowane miejsce. System posiada urządzenia do dokonywania z największą dokładnością zapisu i przekazywania obrazu z monitora i pola operacyjnego, co pozwala na transmisję i odtwarzanie wykonanych wcześniej zabiegów operacyjnych. Monitor obrazujący wnętrze jam ciała podczas operacji endoskopowych jest ostatnim i bardzo istotnym składnikiem endoskopowego toru wizyjnego. Monitor LCD firmy KARL STORZ został specjalnie zaprojektowany by spełniać kluczowe wymogi stawiane monitorom medycznym przeznaczonym do pracy w warunkach bloku operacyjnego i współpracy z urządzeniami do chirurgii małoinwazyjnej. Zapewnia wysokiej jakości obraz, kontrast i jasność, szeroki kąt patrzenia, prawidłowo odzwierciedla kolory. Jest w pełni bezpieczny, prosty w obsłudze i utrzymaniu w czystości, pobiera mało mocy. Wykorzystanie włókien światłowodowych, jako źródło światła w endoskopowym torze wizyjnym, transmitujących światło do oświetlenia pola operacyjnego to podstawa endoskopii opierającej się na technologii zimnych źródeł światła. Światło generowane w źródle znajdującym się na zewnątrz pacjenta doprowadzane jest poprzez przewód światłowodowy do pola operacyjnego. Podstawowa cecha zastosowanego źródła światła: niezwykle precyzyjny mechanizm równomiernej i efektywnej projekcji światła na powierzchnie włókien światłowodowych oraz niska emisja cieplna.

10. Instrumentarium do endoskopowej operacji zatok przynosowych firmy STORZ

Endoskopowa operacja zatok przeprowadzana jest z zastosowaniem mikrochirurgicznych narzędzi wprowadzanych przez otwory nosowe. Taka droga dostępu do miejsc zmienionych zapalnie pozwala na uniknięcie cięć skórnych na twarzy, umożliwiając jednoczesnej dokładne usunięcie zmian zapalnych i ich przyczyn z zatok przy jak najmniejszej ingerencji w zdrowe tkanki. Dzięki zastosowaniu endoskopów optycznych możliwe jest precyzyjne usunięcie wszystkich zmian blokujących ujścia zatok przynosowych (m.in. polipów nosa), wytworzenie szerokiego połączenia pomiędzy jamą nosa i zatokami przynosowymi.
Korzyści wynikające z zastosowania endoskopowej operacji zatok przynosowych to:

11. Shaver do zatok przynosowych

Shaver do zatok przynosowych - bardzo nowoczesne, dynamiczne urządzenie tnąco-ssące, wykorzystywane między innymi do usuwania polipów nosa i innych tkanek patologicznych z nosa i zatok. System Shaver pozwala na jednoczesne odsysanie oraz rotację lub oscylację ostrza. Dzięki urządzeniu Shaver czas operacji jest skrócony w porównaniu z operacjami tradycyjnymi (np. według dostępnych informacji zabieg polipektomii zatok przynosowych jest krótszy o 30% od czasu trwania takiego samego zabiegu w klasycznej technice z wykorzystaniem narzędzi tnąco-łapiących). Sama operacja z użyciem Shavera jest dla pacjenta bezpieczniejsza i mniej inwazyjna, ze względu na minimalizację uszkodzenia tkanek otaczających, oraz zmniejszenie krwawienia podczas operacji. Jest także dokładniejsza, dzięki możliwość stałej obserwacji pola operacyjnego. Stwarza także lepsze warunki do gojenia tkanek z zachowaniem funkcji fizjologicznych, dzięki czemu skraca czas hospitalizacji, zmniejsza ryzyko powikłań i nawrotu chorób.

Wyposażenie do diagnostyki otolaryngologicznej, endoskopowy tor wizyjny wysokiej rozdzielczości wraz z systemem archiwizacji, instrumentarium do endoskopowej operacji zatok przynosowych, shaver do zatok przynosowych tworzą zestaw, który może być wykorzystywany miedzy innymi w:

Korzyści z wykorzystania endoskopowego sprzętu firmy KARL STORZ:

Dzięki urządzeniom zakupionym w ramach zrealizowanego projektu Centrum Medyczne Metamorfosis ma możliwość wprowadzić nowe usługi:

 1. zabiegi laryngologiczne
 2. zabiegi laryngologiczne - endoskopowe
 3. peeling laserowy głęboki
 4. frakcjonowanie laserowe
 5. usuwanie blizn
 6. redukcja rozstępów
 7. redukcja przebarwień
 8. nieinwazyjny lifting ciała metodą radiofrekwencji
 9. nieinwazyjne wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
 10. nieinwazyjne zabiegi drenujące antycellulitowe, detoksykujące
 11. wizualizacja efektów zabiegu

oraz ulepszyć już istniejące zabiegi np. liposukcje, przeszczep tkanki tłuszczowej.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Zapytania ofertowe

Zapisz się na konsultacje