Dr Artur Broma - przydatne informacje.

Jak przygotować się na konsultację?

Jak przygotować się na konsultację?

Gdy umówisz się na konsultację zastanów się na jakie pytania ma odpowiedzieć lekarz. Najlepiej zapisz je sobie aby w trakcie konsultacji nic Ci nie umknęło. Jeżeli wiesz dokładnie na jakim efekcie Ci zależy wytłumacz to dokładnie. Możesz przynieść np. zdjęcia osób, które posłużą jako wzór w uzgodnieniach. Lekarz może poprosić Cię też o przyniesienie własnych zdjęć (w ujęciach: prawe/lewe/na wprost) i przy ich pomocy dokonacie uzgodnień efektu pozabiegowego. Podczas konsultacji lekarz przekaże Ci szerokie informacje nt. planowanego zabiegu. Omówi możliwy do uzyskania efekt kosmetyczny, przebieg samego zabiegu i okresu okołozabiegowego, przedstawi przebieg rekonwalescencji oraz zapozna Cię z działaniami niepożądanymi które mogą wystąpić.

Gdy podejmiesz decyzję o przeprowadzeniu zabiegu zostanie uzgodniony termin zabiegu oraz otrzymasz zalecenia przedoperacyjne w których zawarte są informacje nt. tego jak przygotować się do zabiegu.

Zapisz się na konsultacje